Minkälaisia kohdeyleisöjä suomalaiset mainostajat hyödyntävät digitaalisessa mainonnassa?

2019/10/01

Kohdeyleisöjen käyttäminen digitaalisessa mainonnassa on yleistynyt. Keskustelua on viime aikoina käyty paljon mm. datan laadun ja läpinäkyvyyden ympärillä.

Kartoittaaksemme suomalaisten mainostajien ja mediatoimistojen kokemuksia kohdeyleisöjen hyödyntämisestä digitaalisessa mainonnassa toteutimme tutkimuksen kesällä 2019. Kysely toteutettiin nyt toisen kerran. Nyt on aika jakaa keskeisiä havaintojamme teidän kanssanne.

Keskeisiä havaintoja

Kohdeyleisöjä hyödyntävä käyttää tyypillisesti sekä ostettuja kohdeyleisöjä, omaa dataa että maksuttomia kohdeyleisöjä. Omaa dataa käyttävät hyödyntävät tyypillisesti ostoaiedataa ja arvostavat rajattuja kohdeyleisöjä. Maksuttomia kohdeyleisöjä käyttävien keskuudessa korostuvat sukupuoli- ja perhetilannedata. Ostettua dataa käyttävät hyödyntävät laajasti erilaisia kohdeyleisöjä.

Kohdeyleisöjen hyödyntämisessä tärkeimpänä mainostajat kokevat datalähteiden luotettavuuden, tiedon datan lähteistä sekä GDPR:n noudattamisen. Dataa harvoin käyttävät korostavat tärkeänä tietoa kohderyhmän iästä. Maksuttomia kohdeyleisöjä käyttävillä GDPR:n rooli korostuu – he kokevat eniten epävarmuutta GDPR:n noudattamisesta. Viikottain kohdeyleisöjä ostavilla hinnan merkitys korostuu.

Kuinka usein kohdeyleisöjä ostetaan?

Slider

Tyypillistä viikoittain kohdeyleisöjä ostaville (84% vastanneista)

Tyypillistä harvemmin kohdeyleisöjä ostaville (12% vastanneista)

Käytetyimmät kohdeyleisöt

Yli puolet mainitsee käyttäneensä viimeisen vuoden aikana:

Erityyppisiä (ostettuja, omaan dataan perustuvia tai maksuttomia) kohdeyleisöjä käytetään kaikkien toimijoiden keskuudessa erilaisilla kombinaatioilla;  maksuttomien kohdeyleisöjen käyttö on yleistä ja niitä hyödynnetään eri ostoalustoilla.

Minkälaisia kohdeyleisöjä olet hyödyntänyt viimeisen vuoden aikana?

Slider

Maksuttomia kohdeyleisöjä käyttävät (60% vastanneista)

Omaa dataa käyttävät (72% vastanneista)

Ostettuja kohdeyleisöjä käyttävät (76% vastanneista)

Kohdeyleisöjen hyödyntämiseen vaikuttavat tekijät

Datalähteiden luotettavuus ja tieto siitä, miten data on kerätty, ovat edelleen tärkeimmiksi koettuja kohderyhmien hyödyntämisessä.

Slider

GDPR

Ostokanavat

Lähes kaikki vastaajat käyttävät Adformia, yli puolet Googlea. Tyypillisimmin on käytössä kaksi ostokanavaa.

Slider

Kiitokset kaikille tutkimukseen vastanneille. Jos haluat kuulla lisää tutkimuksesta tai datapalveluistamme kerromme mielellämme.

Tutustu myös Relevant Audicenssa tarjolla oleviin yleisöihin.

Lue myös:

Miten Googlen kolmannen osapuolen evästeiden kieltäminen tulee vaikuttamaan digitaalisen markkinoinnin ekosysteemiin?

2020/02/03

Google ilmoitti päätöksestään estää kolmansien osapuolten evästeet Chrome selaimesta kahden vuoden kuluessa. Käytännössä tämä tulee tarkoittamaan sitä, että käyttäjädatan kerääminen ja mainonnan kohdentaminen tulee kokemaan ison muutoksen, sillä Chrome hallitsee lähes 70 prosenttia pöytäkoneiden selainmarkkinoista.

Lue lisää

Digitaalinen markkinointi 2020 – mikä tänä vuonna on pinnalla? 

2020/02/03

Tyypillisesti alkuvuodesta arvaillaan, mitkä teemat nousevat digitaalisessa markkinonnissa kuumimmiksi puheenaiheiksi kuluvan vuoden aikana. Mikä on jo muuttanut digitaalista maailmaa ja mikä häämöttää nurkan takana? Mihin kysymyksiin etsitään kuumeisesti vastauksia?

Lue lisää

Miksi ostaa mainontaa ohjelmallisesti?

2020/01/20

Mainostajan näkökulmasta mainonnan ohjelmallisella ostamisella haetaan erityisesti tehokkuutta ja datan hyödyntämisen rooli korostuu. Mainonnan ohjelmallinen ostaminen tarjoaakin paljon hyötyjä mainostajalle, keräsimme tähän keskeisimpiä.

Lue lisää

Mitä ovat 1st, 2nd ja 3rd party data ja miten niitä voidaan hyödyntää markkinoinnissa?

2019/11/29

Data on yksi tärkeimmistä onnistuneen markkinoinnin vetureista. Markkinoijan yksi suurimmista haasteista kiteytyykin datan ymmärtämiseen, priorisointiin sekä käyttökelpoiseksi saattamiseen. Se minkälaisesta datasta on sinulle markkinoijana eniten hyötyä riippuu nykytilanteesta sekä tavoitteistasi.

Lue lisää

Ketä TCF 2.0 koskee, mitä pitää tehdä ja missä mennään nyt?

2019/11/27

TCF, eli Transparency & Consent Framework, on toimialan yhdessä luoma standardi, joka mahdollistaa datan hyödyntämiseen vaadittavan luvan kysymisen kuluttajilta ja tämän luvan (tai kiellon) välittämisen ymmärrettävässä muodossa digitaalisen mainosmaailman toimijoille. Yhteiselle standardille on tarve, koska markkinassa toimii suuri joukko dataa hyödyntäviä toimijoita.

Lue lisää