Digitaalisen markkinoinnin in-housing – edut, haasteet ja vaikutukset

2020/04/14

Markkinoinnin in-housingilla tarkoitetaan pääsääntöisesti sitä, että mainostajat kasvattavat omia kyvykkyyksiään digitaalisen markkinoinnin saralla hankimalla itselleen tarvittavat teknologiat ja osaamisen. Skaala on laaja. Joillekin yrityksille tämä voi tarkoittaa markkinointiteknologian ja datan omistajuutta, toisille sisällöntuotantoa, kolmansille kaikkea, sisältäen teknologian, tuotannon, mediasuunnittelun ja ostamisen. Aiemmin ulkoa ostetut palvelut tuotetaan kokonaan tai osittain omilla resursseilla.

Motiivit vaihtelevat yrityskohtaisesti, mutta toistuvia argumentteja ovat kasvava vaatimus mediaostamisen läpinäkyvyyteen, datan omistajuuden varmistaminen, riippumattomuus ulkopuolisista kumppaneista.

In-housing yleistyy, mutta tukea tarvitaan yhä

Trendi alkoi näkyä markkinassa muutama vuosi sitten ja nyt on nähtävissä, että enää markkinoinnin toimenpiteiden siirtäminen yrityksen sisälle ei ole ainoastaan suurin brändien ohimenevä suuntaus vaan myös pienemmät yritykset kasvattavat omia kyvykkyyksiään ja osaamistaan digitaalisessa markkinoinnissa.

Digiday ja Bannerflown yhdessä teettämän tutkimuksen mukaan 90% brändeistä ovat lähteneet inhousing-prosessiin luottavaisin mielin. Vaikka luottamus on korkea, kokevat he siitä huolimatta haasteita matkalla. 31% prosessiin lähteneistä koki in-housing prosessin menneen helposti, 44% taas koki, että matkalla oli haasteita, mutta se oli sen arvoista. Tutkimuksen mukaan 25%  taas olivat sitä mieltä, että haasteita oli paljon ja prosessi oli todellinen taistelu.

Tulokset puhuvat puolestaan siitä, että tukea tarvitaan. Omia tiimejä ja osaamista on kasvatettu, mutta edelleen esimerkiksi markkinointi-toimenpiteiden toteutukseen käytetään ulkoisia kumppaneita, jotka täydentävät omia resursseja. Etenkin siirtymävaiheessa kumppanien käyttäminen onkin hyvä tapa nopeuttaa toivottua muutosta.

In-housingin edut ja haasteet

Tutkimuksen mukaan viisi tärkeintä in-housingin kautta saavutettua hyötyä mainostajille olivat lisääntynyt läpinäkyvyys, kustannussäästöt, ketteryys sekä brändiviestien ja luovuuden parempi hallinta. Suurimpana haasteena mainostajat näkivät taas tuen ja luottamuksen puuttumisen sisäisiä päätöksiä tehdessä, osaamisen puutteen ja haasteet pätevän tiimin rakentamisessa, haasteet sisäisessä viestinnässä sekä resurssien, ohjelmallisen ostamisen osaamisen ja soveltuvien teknologioiden puutteen.

Kun mainostajilta kysyttiin, missä asoissa on entiten haasteita nousivat esille mm. digitaalisen markkinoinnin osaaminen, luova-ajattelu, organisointitaidot, alan kokemus sekä kyky tehdä montaa asiaa samanaikaisesti.

In-housingin on vaikutukset?

Mainostajat kokevat, että markkinoinnin in-housing on tuonut heille kilpailuetua, sillä he pystyvät nopeampaan reagointiin sekä ovat saavuttaneet tiukemman kontrollin omasta datasta. Nopeuden ja datan avulla on pystytty parantamaan sijoitetun pääomantuottoja (ROI). In-housingin on myös mahdollistanut nopeamman regoinnin markkinoinnin trendeihin, parantanut oman datan hallintaa sekä tehostanut luovuutta. Paremman luovuuden mahdollistajana on nähty teknoloigia ja data. Monet mainostajat ovat kertoneet in-housingin myötä pystyvänsä hyödyntämään dataa paremmin kun aikaisemmin ja hyödyntävätkin sitä monipuolisemmin kuin koskaan aikaisemmin. In-housingilla on nähty olevan vakutusta myös tehokkuuteen ja tuottoisampiin yhteistöihin.

Omakohtaiset kokemuksemme in-housing projekteista ovat opettaneet, että oikeastaan teknologiat ja niiden integroinnit ovat prosessissa ehkä helpoin juttu. Henkilöstön kouluttaminen, osaajien löytäminen ja pitäminen, toiminnan mittareiden luominen ja prosessien hiominen vaatiikin sitten hieman enemmän aikaa ja panostuksia. Jos tarvitset apua, tukea tai koulutusta in-housing projektissanne olemme mielellämme avuksi. Lue lisää mainostajille suunnatuista palveluistamme täältä.

Lähteet: Digiday

Lue myös:

Mitä kannattaa huomoida kun teet uudelleenkohdennusta eli retargetointia – viisi vinkkiä!

2020/06/16

Uudelleenkohdennus eli retargetointi tarkoittaa muistuttavien mainosten näyttämistä sivustolla jo vierailleille. Alkuun uudelleenkohdentamisessa pääsee melko helposti, mutta kannattaa silti kiinnittää huomiota muutamaan asiaan, jotta kampanjat toimisivat tehokkaasti. Kokosimme blogiimme viisi vinkkiä!

Lue lisää

5 tapaa tehdä yleisökohdennusta digitaalisessa markkinoinnissa

2020/05/13

Moni mainostaja miettii, miten voisi hyödyntää dataa markkinoinnissaan ja miten digimainonnasta saisi enemmän tehoja irti. Jotta potentiaalisia asiakkaita voidaan tavoittaa verkossa paremmin kannattaa alkuun tutustua erilaisiin tapoihin tehdä yleisökohdennusta ja sen jälkeen lähteä toteuttamaan itsellesi parhaiten soveltuvia vaihtoehtoja.

Lue lisää

Tilaajamyynnin kasvattamiseen: Piano – The digital business platform

2020/04/29

Piano auttaa medioita rakentamaan sitoutuneita yleisöjä sekä kasvattamaan tilausmyyntituottoja. Jos haluat ymmärtää paremmin yleisösi tarpeita, kasvattaa rekisteröityneiden käyttäjien määrää ja kehittää maksullisen sisällön strategiaa, Piano tarjoaa joustavat työkalut tavoitteiden saavuttamiseen.

Lue lisää

Consent Management Platform – Vaihtoehtoja IAB TCF:n noudattamiseksi

2020/04/22

Toimiala on sopinut, että TCF:n uusimman version 2.0 käytöstä tulee datakohdennetun mainonnan toimivuuden edellytys elokuun puolivälissä 2020. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ohjelmallisen ostamisen ja myymisen toimivuus edellyttää TCF:ää tukevan CMP:n käyttöönottoa 15.8.2020 mennessä.

Lue lisää

Datan rooli ja mahdollisuudet ohjelmallisessa ostamisessa

2020/04/07

Ohjelmallisella ostamisella tarkoitetaan mediatilan ostamista järjestelmän avulla. Data on varmasti yksi merkittävimmistä uusista ulottuvuusksista ohjelmallisen ostamisessa verrattuna perinteiseen tapaan ostaa mediatilaa. Luultavasti mainonnan ohjelmallinen ostaminen ei olisi koskaan saavuttanut nykyistä suosiotaan ilman monipuolisia datan hyödyntämisen mahdollisuuksia.

Lue lisää