Client-side vai Server-side Header bidding?

2019/10/14

Yli 70% julkasijoista käyttää Header biddingia ohjelmallisen mainosmyynnin eCPM hintojen nostamiseksi, täyttöasteen parantamiseksi sekä tuottojen maksimoimiseksi. Vaikka Client-side header bidding on parannus vesiputousmalliin nähden, on siinäkin omat haasteensa. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi syntyi uusi tekniikka: Server-side header Bidding. Julkaisija voi implementoida molemmat, mutta kumpi soveltuisi paremmin sinulle?

Client-side header bidding

Client-side header bidding on reaaliaikainen kilpailutus useiden kysyntäkumppaneiden välillä. Se avulla voidaan maksimoida samanaikaisesti tarjoavien kysyntäkumppanien määrä. Tekninen toteutus vaatii wrapperin, joka asetetaan sivuston headeriin. Julkaisija voi valita kuinka monta kysynnänlähdettä wrapperiin kytketään. Appnexus on kehittänyt avoimen lähdekoodin wrapperin, Prebid.js:n.

Mitkä ovat client-side header biddingin edut ja haitat?

Edut:

Haasteet:

Server-side Header bidding

Server-side header biddingissä julkaisija valitsee teknologiakumppanin toteuttamaan ja hostaamaan ratkaisua. Sivustolta lähtee yksi kutsu kolmannen osapuolen palvelimelle, joka välittää kutsun edelleen kaikkiin mukaan integroituihin kysyntälähteisiin. Wrapper lähettää kaikki tarjoukset ja hinnat takasin julkaisijalle, jonka ansiosta hinnoittelu on erittäin avointa. Tämä on erityisen hyvä tapa toimia erityisesti mobiilissa, jossa yhteyden täytyy olla nopea ja mainosten latautua nopeasti. Useat mainosteknologioden tarjoajat ovat kehittäneet omat wrapperinsa; Googlella on Exchange Bidding ja Amazonilla taas Amazon TAM.

Mitkä ovat server-side header biddingin edut ja haasteet?

Edut:

Haasteet:

Kuinka valita oikea ratkaisu?

Valitettavasti täydellistä ratkaisua ei ole olemassa ja sekä Client-side että Server-side headereissä on etunsa ja haasteensa. Tutustu etuihin ja haittoihin ja arvioi niitä omasta näkökulmastasi. Huomioi minkälaista inventaaria sinulla on, miltä kysyntätilanne näyttää tällä hetkellä sekä huomioi markkinoinnin tulevat trendit. Mikään ei sinäänsä myöskään estä ajamasta molempia vaihtoehtoja sivustolla yhtä aikaa, monet toimijat maailmalla näin tekevätkin.

Jos suunnittelet ohjelmallisen mainosmyynnin aloittamista verkkosivustollasi tai haluat tehostaa tai nykyaikaistaa olemassa olevaa toimintamallia Relevant on sinulle oiva yhteistyökumppani. Lue lisää..

Lähde: Smart blog

Lue myös:

Miksi ostaa mainontaa ohjelmallisesti?

2020/01/20

Mainostajan näkökulmasta mainonnan ohjelmallisella ostamisella haetaan erityisesti tehokkuutta ja datan hyödyntämisen rooli korostuu. Mainonnan ohjelmallinen ostaminen tarjoaakin paljon hyötyjä mainostajalle, keräsimme tähän keskeisimpiä.

Lue lisää

Mitä ovat 1st, 2nd ja 3rd party data ja miten niitä voidaan hyödyntää markkinoinnissa?

2019/11/29

Data on yksi tärkeimmistä onnistuneen markkinoinnin vetureista. Markkinoijan yksi suurimmista haasteista kiteytyykin datan ymmärtämiseen, priorisointiin sekä käyttökelpoiseksi saattamiseen. Se minkälaisesta datasta on sinulle markkinoijana eniten hyötyä riippuu nykytilanteesta sekä tavoitteistasi.

Lue lisää

Ketä TCF 2.0 koskee, mitä pitää tehdä ja missä mennään nyt?

2019/11/27

TCF, eli Transparency & Consent Framework, on toimialan yhdessä luoma standardi, joka mahdollistaa datan hyödyntämiseen vaadittavan luvan kysymisen kuluttajilta ja tämän luvan (tai kiellon) välittämisen ymmärrettävässä muodossa digitaalisen mainosmaailman toimijoille. Yhteiselle standardille on tarve, koska markkinassa toimii suuri joukko dataa hyödyntäviä toimijoita.

Lue lisää

MTVuutiset.fi liittyy Relevant Audienceen, josta tulee Suomen suurin riippumaton datamarkkinapaikka

2019/11/21

MTVuutiset.fi liittyy Suomen suurimpaan riippumattomaan datamarkkinapaikkaan Relevant Audienceen. Se käsittää tällä hetkellä 18 miljoonaa uniikkia selainta, sekä 500 miljoonaa datakeräystapahtumaa kuukaudessa.

Lue lisää

Vuosittainen Attitudes to Programmatic Advertising raportti on julkaistu – lue mielenkiintoisimmat havainnot

2019/10/04

IAB Europen vuosittain julkaisema “Attitudes to Programmatic Advertising” -raportti on julkaistu taas syyskuussa. Raportti on kattava analyysi mainonnan ohjelmallisen ostamisen tilasta Euroopassa. Jos työskentelet ohjelmallisen parissa suosittelemme sinua tutustumaan raporttiin. Homman helpottamiseksi kokosimme tärkeimmän havainnot.

Lue lisää